Prueba de acceso Educación Físicala web del estudiante

Prueba de acceso Educación Física

INEF POLITÉCNICA MADRID

GALICIA
DESCRIPCIÓN E IMPRESOS
Perfil do Ingreso
CONVOCATORIA DE PROBAS ESPECÍFICAS DE ADMISIÓN AOS ESTUDOS DE GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE, DA FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA, PARA O CURSO ACADÉMICO 2012-2013.
IMPRESOS DE ACCESO
Impreso de Solicitud as Probas de Acceso(Castellano)
Impreso de Solicitud as Probas de Acceso(Galego)
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Síguenos en: